Serdecznie Witamy Państwa na naszej stronie

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie ubezpieczeń. Jesteśmy partnerem największych firm ubezpieczeniowych: Ergo Hestia, Warta, PZU, Generali, Benefia, Uniqa,  MTU, Allianz.

Dlaczego warto korzystać z naszych usług?

  • Oferujemy doradztwo w zakresie wyboru optymalnej oferty ubezpieczeniowej.

Naszym zdaniem, najlepsze ubezpieczenie to takie, które jest idealnie dostosowane do potrzeb Klienta. Powinno być niezawodne, skuteczne i atrakcyjne cenowo. Podpowiadamy na co należy zwrócić uwagę .

Specjalizujemy się w ubezpieczeniach komunikacyjnych, mieszkaniowych i turystycznych. Stale poszerzamy naszą ofertę, aby sprostać oczekiwaniom  nawet najbardziej wymagających klientów.

Z praktyki wiemy, że warto poświęcić kilka minut na konstruktywną rozmowę, aby uniknąć trudnych sytuacji w momencie likwidacji szkody.

Ubezpieczenie – Przykład:

Czy zawsze czytają Państwo dokładnie Ogólne Warunki Umów Ubezpieczenia oferowane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe ? Czy wiedzą Państwo, że w ogólnych warunkach Ubezpieczyciel może wyłączyć od odpowiedzialności takie zdarzenia jak:

  • powstałe w wyniku zderzenia na drodze ze zwierzętami,
  • powstałe na myjni,
  • odpowiedzialność za szkody powstałe w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o 30 km/h lub więcej

Każdy z nas ma indywidualny styl jazdy, każdy wie jakie sytuacje mogą go spotkać na drodze i w życiu. Warto mieć indywidualnie dopasowane ubezpieczenie, które sprawdzi się w trudnej sytuacji. 

  • Przygotowujemy pakiety ubezpieczeniowe – zajmujemy się doborem ubezpieczeń pod indywidualne potrzeby klienta.

To oczywiste, że wykupując ubezpieczenie nikt nie chce przepłacać. Najczęściej jednak jedna firma oferuje najkorzystniejsze ubezpieczenie OC, inna AC a jeszcze inna ma specjalną ofertę na ubezpieczenia mieszkań. Stawki pomiędzy ubezpieczalniami (w samym tylko AC) mogą różnić się nawet o kilkaset złotych!

Multiagencja ma wszystkie oferty w jednej bazie. Nie preferujemy żadnego z Ubezpieczycieli. Najwyższą wartością jest dla nas zadowolenie klienta.

Proszę nam zaufać. Przygotujemy pakiet ubezpieczeń dostosowany do Państwa oczekiwań. Dzięki naszej ofercie zaoszczędzicie Państwo czas, pieniądze i … zdrowie w przypadku konieczności likwidacji szkody.

  • Jako spółka , należąca do Grupy Polmozbyt doskonale znamy wszelkie problemy związane z likwidacją szkód komunikacyjnych i oferujemy doradztwo w tym zakresie.

Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne ‘Polmozbyt Szczecin” sp. z o.o oraz Auto-Gryf sp. z o., to firmy znane na szczecińskim rynku od lat. Niektórzy klienci do dziś wspominają zakup małego fiata, sprzed ponad 35 laty oraz naprawy związane z jego późniejszym użytkowaniem.  Multisalon sp. z o.o w ramach którego działa nasza Multiagencja jest częścią grupy Polmozbyt. O szkodach komunikacyjnych wiemy wszystko i proszę nam wierzyć , że prowadząc zakład naprawczy (blacharnia- lakiernia, serwis) jesteśmy sami żywotnie zainteresowani sprawnym i skutecznym ich likwidowaniem.

Wiemy jak wiele zawiłości związanych z interpretacją przepisów prawnych mogą napotkać na swojej drodze kierowcy, dlatego pomagamy w załatwieniu wszelkich formalności zarówno na etapie podpisania umowy czy wypowiedzenia wcześniejszej polisy jak i uzyskania korzystnego odszkodowania.

Jeżeli zamierzają Państwo sprzedać  albo kupić używany samochód, również zapraszamy do skorzystania z naszego doradztwa. Mogą Państwo skorzystać przy sprzedaży / zakupie z usług jednego z naszych salonów, ale nawet jeżeli zamierzają Państwo dokonać transakcji we własnym zakresie, warto znać przepisy związane z ubezpieczeniem.

Dlaczego?

Czy wiedzą Państwo, że obecnie (od lutego 2012 r.) Umowę OC może wypowiedzieć wyłącznie nabywca samochodu?

Nabywca może wypowiedzieć umowę począwszy od momentu nabycia pojazdu do końca ochrony ubezpieczeniowej o ile polisa została zawarta przez zbywcę po lutym 2012. W przypadku polis zawartych po lutym, 2012 jeżeli nabywca nie wypowie umowy do końca ochrony ubezpieczeniowej – polisa nie przedłuży się automatycznie na kolejne 12 miesięcy.

Zbywca samochodu ma obowiązek pisemnego poinformowania ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu (uwaga: musi podać szczegółowe dane Nabywcy). Ma on na dokonanie tej czynności 14 dni od dnia dokonania transakcji.

Jeżeli zbywca chce uzyskać zwrot części zapłaconej składki (za niewykorzystany okres ubezpieczenia), powinien uregulować tę kwestię z kupującym przed podpisaniem umowy sprzedaży. Zbywca ma dwie możliwości: może doliczyć część składki do ceny samochodu, jeżeli nabywca będzie chciał kontynuować polisę do końca jej ważności lub poprosić nabywcę o pisemne wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC.  Wypowiedzenie  takie powinno być sporządzone jako odrębny dokument (nie jako punkt umowy kupna sprzedaży!) i powinno być podpisane przez nabywcę.

Ubezpieczenie AC nie przechodzi na nowego właściciela . Poprzedni właściciel ma prawo do zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Grupa Polmozbyt specjalizuje się w sprzedaży zarówno nowych jak i używanych samochodów. Śledzenie często zmieniających się przepisów ubezpieczeniowych jest naszym codziennym obowiązkiem. Warto skorzystać z pomocy Multiagencji. Z naszej oferty skorzystało już wielu klientów indywidualnych oraz firm.

Zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą.

Ubezpieczenie jest świadczeniem pieniężnym, jakie płacimy zawczasu, aby w przyszłości w razie wystąpienia szkody zmniejszyć negatywne skutki, jakie owe zdarzenie wywarło na nasze życie. Istnieje bardzo dużo rodzajów ubezpieczeń do najważniejszych grup ubezpieczeń zaliczamy:

  • odpowiedzialności cywilnej,
  • wypadkowe i chorobowe,
  • mienia.

Ubezpieczanie od odpowiedzialności cywilnej jest jednym z najpopularniejszych ubezpieczeń, lecz w Polsce kojarzy się najczęściej z samochodem. Każdy człowiek ponosi odpowiedzialność za swoje działanie zarówno prywatnie i zawodowo. Zdarza się, że naszym działaniem wyrządzamy komuś innemu niezamierzona krzywdę i wg kodeksu cywilnego jesteśmy zobowiązani tą szkodę naprawić. Wyróżnia się dwa rodzaje odpowiedzialności cywilnej: kontraktowa i deliktowa. Odpowiedzialność kontraktowa związana jest z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania. Od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej są ubezpieczeni np. lekarze czy zarządcy nieruchomości, w przypadku, kiedy lekarz wyrządzi niezamierzoną szkodę roszczenia osoby poszkodowanej są zaspakajane z polisy lekarza, który się do tej szkody przyczynił. Natomiast odpowiedzialność cywilna deliktowa ma miejsce, kiedy nastąpi czyn niedozwolony jednak w sposób nieumyślny. Nie celowo wyrządziliśmy krzywdę potrącając mężczyznę na pasach, czyn był nieumyślny, ale niedozwolony.

Kolejnym rodzajem ubezpieczenia jest ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe jak sama nazwa mówi ubezpiecza nas od wypadku albo choroby wliczając wypadek w pracy czy chorobę zawodową. Wysokość składki jest wprost proporcjonalna do ryzyka wystąpienia szkody im szkoda bardziej prawdopodobna tym składki będą naturalnie większe.

Ubezpieczenie mienia zabezpiecza nas od finansowych skutków utraty majątku np. kradzieży samochodu czy pożaru mieszkania. Można także ubezpieczyć swój majątek od klęsk żywiołowych tupu powódź. Ubezpieczamy najczęściej nieruchomości, samochody sprzęt domowy na skutek kradzieży.

Ubezpieczenie na życie chroni rodzinę ubezpieczonego na wypadek jego śmierci osoby pozostające na utrzymaniu bądź rodzina nie pozostanie bez środków do życia. Ubezpieczenie na życie poza typową polisą ochronną może pełnić także funkcję ochronną w postaci dodatkowej emerytury, która wypłacana będzie ze środków zgromadzanych na polisie, które dodatkowo powiększane są poprzez inwestowanie je. Polisa taka poza funkcją inwestycyjną pełni również funkcję ochronną na wypadek śmierci ubezpieczonego.

Kolejnym ubezpieczeniem, które można zaliczyć do ubezpieczeń majątkowych jest ubezpieczenie turystyczne, które zapewnia kompleksową ochronę osób wyjeżdżających za granice w razi wypadku, kradzieży, czy odpowiedzialność cywilną.

Oprócz ubezpieczeń dobrowolnych spotykamy się, na co dzień z ubezpieczeniami obowiązkowymi do ubezpieczeń takich należą ubezpieczenie komunikacyjne albo związane z charakterem wykonywanej pracy np. lekarz od błędów w sztuce lekarskiej. Aby móc zarejestrować samochód musimy mieć opłacone ubezpieczenie OC. Podczas kontroli pojazdu, jeśli nie okażemy aktualnie opłaconego ubezpieczenia grozi nam kara grzywny w zależności jak długo ubezpieczenie nie zostało uregulowane a sumy wahają się w granicach od 380 do 1900zł. Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC kierowcy pojazdów często decydują się także na dodatkowe ubezpieczenie AC – Autocasco chroni nas finansowo od szkód powstałych w wypadku lub kolizji, a także na wypadek uszkodzenia samochodu w okolicznościach, kiedy nie potrafimy ustalić sprawcy szkody.

Czym są ubezpieczenia komunikacyjne i czy są one obowiązkowe?

Ubezpieczenia komunikacyjne zajmują większość polskiego rynku ubezpieczeń. Pod pojęciem ubezpieczenia komunikacyjnego należy rozumieć ubezpieczenie pojazdu, które chroni nasz samochód, chroni kierowcę oraz właściciela pojazdu (nie każdy kierowca musi być właścicielem), ochronie podlegają także pasażerowie oraz inni uczestnicy ruchu drogowego.

Ubezpieczenia komunikacyjne podzielić możemy na dwie podstawowe grupy, mianowicie ubezpieczenie obowiązkowe oraz dobrowolne. Choć jest wiele rodzajów ubezpieczeń obowiązkowe jest tylko jedno, jest nim ubezpieczenie OC. Ustawa narzuca obowiązek na wszystkich posiadaczy pojazdów, aby wykupili ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to chroni od szkód wyrządzonych osobom trzecim, które powstały w związku z ruchem pojazdu. Aby obowiązek ubezpieczenia pojazdu mógł być egzekwowalny, za brak ubezpieczenia pojazdu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nakłada kary pieniężne. Dawniej wysokość tych kar liczona była w Euro, obecnie podstawę wysokości kary ustala się na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Co roku minimalne wynagrodzenie zwiększa się, co powoduje wzrost wysokości kar za brak OC. Wysokość kary uzależniona jest także od ilości dni bez ważnego ubezpieczenia OC. Jeśli przerwę w ubezpieczeniu mieliśmy maksymalnie do 3 dni (76h) wówczas zapłacimy 40% minimalnego wynagrodzenia (przy minimalnym wynagrodzeniu 1600zł – kara wyniesie 640zł). Jeżeli przerwa w okresie wyniosła więcej niż 3 dni lecz nie więcej niż 2 tygodnie wówczas kara wynosi równowartość minimalnego wynagrodzenia, w przypadku przerwy powyżej 14 dni płacimy dwukrotność minimalnego wynagrodzenia (przy minimalnym wynagrodzeniu 1600zł płacimy aż 3200zł). Czytaj więcej…