Multipolisa

WAŻNE DOKUMENTY

Regulaminy, karty produktów, OWU, pełnomocnictwa

REGULAMINY

KARTA DYSTRYBUTORA MULTIPOLISA.PL SA

REGULAMIN STRONY WWW.MULTIPOLISA.PL

POLITYKA COOKIES

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

DOKUMENTY TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH

Aegon TU na Życie S.A.

arrow

Allianz TU na Życie S.A.

arrow

Allianz TUiR S.A.

arrow

Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce

arrow

Benefia (Compensa TU S.A. VIG)

arrow

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

arrow

DEFEND INSURANCE Sp. z o.o.

arrow

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

arrow

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

arrow

HDI (TUiR Warta S.A.)

arrow

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

arrow

Leadenhall Insurance S.A.

arrow

LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

arrow

MTU (STU Ergo Hestia S.A.)

arrow

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

arrow

Open Life TU Życie S.A.

arrow

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.

arrow

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

arrow

Proama (Generali TU S.A.)

arrow

Prudential International Assurance Plc Spółka Akcyjna Oddział W Polsce

arrow

STU Ergo Hestia S.A.

arrow

STUnŻ Ergo Hestia S.A.

arrow

Trasti (Zavarovalnica Triglav)

arrow

TUnŻ Warta S.A. 

arrow

TUZ TUW

arrow

UNIQA TU S.A.

arrow

Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group

arrow

Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

arrow