Multipolisa

PRZYDATNE WZORY DO POBRANIA

Wypowiedzenie OC, umowa kupna/sprzedaży pojazdu i inne

WYPOWIEDZENIA OC

Wypowiedzenie OC - automatyczne wznowienie poprzedniej polisy

Wypowiedzenie OC - automatyczne wznowienie (2 współwłaś.)

Wypowiedzenie OC - koniec polisy i chęć zmiany ubezpieczyciela

Wypowiedzenie OC - koniec polisy i chęć zmiany ubezpieczyciela (2 współwłaś.)

Wypowiedzenie OC - zakup używanego pojazdu chęć zmiany ubezpieczyciela

Wypowiedzenie OC - zakup używanego pojazdu chęć zmiany ubezpieczyciela (2 współwłaś.)

OŚWIADCZENIA DLA TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH

odstąpieniE od umowy ubezpieczenia zawartej na odległość

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia

Oświadczenie o sprzedaży pojazdu (polisa OC + zwrot składki AC)

Oświadczenie o sprzedaży pojazdu (polisa OC)

Oświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu

UMOWY KUPNA/SRZEDAŻY

Umowa kupna sprzedaży pojazdu os.fizyczna >> os.fizyczna

Umowa kupna sprzedaży pojazdu os.fizyczna >> FIRMA

Umowa kupna sprzedaży pojazdu os.fizyczna >> 2 os.fizycznE

Umowa kupna sprzedaży pojazdu 2 os.fizycznE >> os.fizyczna

Umowa kupna sprzedaży pojazdu 2 os.fizycznE >> 2 os.fizycznE

Umowa kupna sprzedaży pojazdu 2 os.fizycznE >> FIRMA

Umowa kupna sprzedaży pojazdu FIRMA >> os.fizyczna

Umowa kupna sprzedaży pojazdu FIRMA >> 2 os.fizycznE

Umowa kupna sprzedaży pojazdu FIRMA >> FIRMA

DOKUMENTY PRZYDATNE PRZY SZKODZIE

Oświadczenie sprawcy szkody komunikacyjnej

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym

Niezbędnik kierowcy na miejscu zdarzenia

WYTYCZNE KNF W SPRAWIE LIKWIDACJI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH